Capokids Capoeira Challenge

Capokids Capoeira Challenge – tas ir pirmas pasaulē capoeiristu komandu sacensības, kas norisināsies 7.jūlijā no 18-20, Rīgā Ziemeļvalstu Ģimnāzijā, P.Lejiņa 12.  Sacensībās varēs piedalīties jebkurš kapoeirists vecuma no pieciem gadiem.

Sacensību laikā visi dalībnieki tiks nejauši sadalīti komandās pa 7 cilvēkiem.
Katrai komandai, stundas laikā būs jāsagatavo:
– Laserdog komandas priekšnesumu (šovu)
– Tupperware angola spēli ( lēnais capoeiras stils) – piedalās 2 cilvēki no komandas.
– Rolleg reģionāl spēli (ātrais capoeiras stils) – piedalās 2 cilvēki no komandas.
– High Voltage freestyle (brīva) spēle ( capoeira- akrobatika) – piedalās 2 cilvēki no komandas.
– solo uzstāšanās – 1 cilvēks no komandas.

Komandas uzdevums ir sadalīt dalībniekus tā, lai katrs piedalītos vienā no disciplīnām (reģionāl, angola, freestyle vai solo). Komandas kopēja priekšnesumā piedalās visi komandas dalībnieki.
Capokids Capoeira Challenge notiks Capokids Capoeira festivāla ietvaros un sacensības tiesās: Mestre Chicote, Profesors Queijo, citi festivāla viesi un Latvijas capoeira treneri.
Capokids Capoeira Festivāla dalībniekiem piedalīšanas ir bezmaksas, visiem parējiem – 20 eiro.
Reģistrācija – http://ej.uz/CapoFestReg2018
Informācija per festivālu – http://www.capokids.lv/capofest2018/

Dalībniekus atbalsta:
LaserDog – https://www.laserdog.lv/ – apbalvos komandas priekšnesuma uzvārētājus
Tupperware – https://www.tupperware.lv – apbalvos angolas priekšnesuma uzvārētājus
Rolleg – http://rolleg.eu– apbalvos reģional priekšnesuma uzvārētājus
Kartings High Voltage – https://elektrokartings.lv/ – apbalvos freestyle priekšnesuma uzvārētājus
Solo sponsori vēl tiek meklēti

espiaoCapokids Capoeira Challenge