Capokids June

Labdien capokids vecākiem,

Jūnijā mums ir dažas izmaiņas, tomēr mēs turpinām aktīvi trenēties. Atgadinu, ka jūlijā mums būs liels capofestivāls (3-9 jūlijs), kur bērni trenēsies ar Brazīļu meistariem un saņems jostas. Jostas saņems visi mūsu bērni-audzēkņi. Informācija par festivālu – http://www.capokids.lv/capofest2017/

Pēc festivāla mēs ejam atvaļinājumā un organizējam CapoDerevnya projektu. Treniņi atsāksies augusta vidū jaunājās grupās un pēc jauna saraksta, ko mēs izveidosiem tikai pēc festivāla.

Sestdienās 18:00 mēs spēlējam capo-pagalma-futbolu regbija laukuma pie Solarija mājām. Pievienojaties!

Līgo mēs Līgojam, tāpēc 24. un 25. mēs atpūšamies – gaidām jūs citās dienās.

Jūnijā, pēc pierēdzes, grupas ir 70% pilnas, toties paši audzēkņi ir brīvie (nav skolas), līdz ar to tas ir ideālais laiks attīstīties un nākt pēc iespējās vairāk. Mēs rekomendējam nākt arī uz papildnodarbībām citās grupās (papildus nav jāmaksa un bērni nekož citās grupās)

Rūpīgi lasam izmaiņas un gatavojamies festivālam!

Grupa А5 + Grupa А7

Treniņi  pirmdienās  17:15 ir atceltas. Grupa А5 trēnējas kopā ar  А7 pirmdienās  18:15 -19:15.

Nākt var:

Pirmdiena 18:15 – 19:15

Otrdiena 17:15 – 18:15

Ceturtdiena 17:15 – 18:15

Trešdiena 18:15 – 19:15 (Grupa С1)

Sestdiena 10:15 – 11:15

Grupa А10 + Grupa А9.

Grupa А10 trenēsies kopā ar A9  (jau no 22.maija) un trēnējas:

Pirmdiena  16:15 – 17:15

Trešdiena 16:15-17:15

Piektdiena 16:15 – 17:15

Jā nav iespējas nākt uz šiem laikem, tad droši nakam Otrdien и Ceturtdien 17:15.

Papildus A9 +A10 var nākt

Pirmdiena  17:15 – 18:15 (brīvs treniņš tiem, kas zin ko grib iemācīties)

Sestdiena 10:00 – 11:15

Trešdiena 18:15

Grupa B, С1 bez izmaiņam

Var nākt:

Pirmdiena  17:15 – 18:15 (brīvs treniņš tiem, kas zin ko grib iemācīties) + 18:15 – 19:15

Otrdiena 17:15 – 18:15

Trešdiena 18:15  – 19:15

Ceturtdiena 17:15 – 18:15

Piektdiena 17:15 – 18:15

Sestdiena 10:15, 11:15 (Grupa B в 11:15 var nākt tikai pēc 10:15)

Grupa С2 + D bez izmaiņam

Var nākt jebkura laikā, jebkura grupā un dienā. Grupa C2 var nākt uz D grupas nodarbībam iepriekš saskaņojot to ar Dimu vai Lenu.

Ja ir jautājumi – zvaniet! Lai labs laiks!

Lena 29693973

 

 

Привет родителям капокидсов,

В июне нас ждут небольшие изменения, но мы активно тренируемся. Напоминаю, мы в июне готовимся к фестивалю(3-9июля) – семинарим с бразильцами, получаем пояса. Пояса получают все наши дети- ученики. Информация про фестиваль тут – http://www.capokids.lv/capofest2017/

После фестиваля мы отдыхаем и уезжаем в каподеревню. Тренировки возобновятся в середине августа в новых группах и по новому расписанию, которое будет готово после фестиваля.

По субботам в 18:00 на регби поле за солярисом мы играем в двор-футбол. Присоединяйтесь!

На лиго 24 и 25 июня мы отдыхаем – приходите в другие дни

В июне, по опыту, группы полные на 70%, сами ученики свободные, поэтому это идеальное время приходить на всевозможные тренировки и развиваться дальше. Мы настоятельно рекомендуем ходить по возможности больше и в другие группы (дополнительно за это платить не надо и дети в других группах не кусаются)

А пока читаем изменения на июнь и готовимся к фестивалю:

Группа А5 + Группа А7

Тренировка по понедельникам в 17:15 отменена. Группа А5 тренируется вместе с А7 по понедельникам в 18:15 -19:15.

Приходить можно на следующие тренировки:

Понедельник 18:15 – 19:15

Вторник 17:15 – 18:15

Четверг 17:15 – 18:15

Среда 18:15 – 19:15 (Группа С1)

Суббота 10:15 – 11:15


Группа А10 + Группа А9.

Группа А10 полностью присоединяется к группе А9 (уже с 22 мая) и ходят по расписанию:

Понедельник 16:15 – 17:15

Среда 16:15-17:15

Пятница 16:15 – 17:15

Если нет возможности у группы А10 приходить по этим дням, то смело ходим Вторник и Четверг в 17:15.

Дополнительно А9+А10 могут ходить:

Понедельник 17:15 – 18:15 (свободное занятие, для тех, кто четко знает что хочет выучить)

Суббота 10:00 – 11:15

Среда 18:15


Группа B, С1 без изменений

Могут ходить:

Понедельник 17:15 – 18:15 (Свободный зал для тех кто четко знает что хочет выучить) + 18:15 – 19:15

Вторник 17:15 – 18:15

Среда 18:15  – 19:15

Четверг 17:15 – 18:15

Пятница 17:15 – 18:15

Суббота 10:15, 11:15 (группа B в 11:15 может прийти только после 10:15)


Группа С2 + D без изменений

Можно ходить на все тренировки в любую группу и день; группа С2 допускается на тренировки группы D если заранее согласовано с Димой или Леной.

По любым вопросам – звоните и пишите! Мы открыты для любых идей.

Приятного лета,

Лена 29693973

 

 

 

espiaoCapokids June